Nieuws

Top Instellingsapotheken verenigd

TOP Instellingsapotheken verenigd Het hoogste niveau apothekerszorg voor (zorg)instellingen. Om samen te werken, te leren van elkaar en best practices te delen. TOP Instellingsapotheek is een nieuw initiatief van specialisten instellingsfarmacie. ...

Raamovereenkomst thuiszorg en apotheek

Raamovereenkomst thuiszorg en apotheek Op initiatief van diverse thuiszorgorganisaties en de Apothekersvereniging Midden en West-brabant is een raamovereenkomst getekend, waarin beide zorgdisciplines verklaren te werken volgens de richtlijnen uit ...

VTGM: een waardevolle rollercoaster

VTGM: een waardevolle rollercoaster Corona, we kunnen het allemaal missen als kiespijn. Toch zijn apothekers Ivo Witte en Anke Bartels het eens: de ervaring bij het vaccinatieprogramma hadden ze níet willen missen! Ze moeten er wel nog even van b...

Stuur eens een kaartje

Stuur eens een kaartje Dankzij Lydia's ludieke actie hebben de bewoners van drie locaties van Thebe zo'n 1420 kaarten ontvangen. Lydia Verheijen, manager bij zorgorganisatie Thebe, riep haar kennissen op eens een kaartje te sturen naar een oudere....

Veiligheid voorop!

Veiligheid voorop! Veiligheid staat voorop. Dat geldt niet alleen voor uw medicijngebruik, maar ook in de manier van communiceren tussen zorgverleners/-medewerkers. Bent u zorgverlener/-medewerker en wilt u privacy gevoelige informatie met ons ...