Sterk maatwerk

Uw organisatie. Uw wensen. Uw eisen. Vanuit hier geven wij invulling aan onze dienstverlening op maat. We brengen uw organisatie in kaart. Dat doen we met behulp van voortdurende audits binnen uw organisatie. Zo inventariseren we de problemen en analyseren we de resultaten. Daarna volgt een verbeterplan (IGJ en HKZ-proof) dat perfect aansluit op de identiteit en strategische doelen van uw organisatie. Oftewel: slagvaardig maatwerk.

Aanvullende diensten

Ons basispakket is eenvoudig uit te breiden met extra diensten. Gewoon, volgens uw eigen wensen. Bijvoorbeeld met uitgebreide managementinformatie en trendbeschrijvingen. Voortdurend of als eenmalige toevoeging … bijvoorbeeld om eens in te zoomen op uw sperpunten en targets. Wij adviseren u graag over deze mogelijkheden.

Scholing

Beter zorgen is ook slimmer zorgen. Dat vraagt soms om extra scholing van uw zorgmedewerkers. Apotheek FarmaZorg Breda heeft die wijsheid in pacht. Een van onze apothekers is als docent betrokken bij de opleidingen voor POH, verpleegkundigen Ouderenzorg en verpleegkundigen MVB (mensen met een verstandelijke beperking). Vanuit deze kennis verzorgen wij eenmalige of periodieke scholing als aanvulling op uw basispakket.