Samen Sterk

Apotheek FarmaZorg Breda onderneemt, innoveert en verandert. Maar dat doen we niet alleen. Logisch, want samen zorgen betekent samen werken. Daarom trekken we graag samen op met andere zorgverleners, zoals artsen en andere voorschrijvers, verpleegkundigen en (thuis)zorg. Volgens ons een kwestie van korte lijnen, luisteren, verbinden en ontmoeten. Dat staat of valt bij een slimme organisatie. Wijkgericht, dichtbij en met onze wortels in de regio. 

Altijd dichtbij

Samenwerken met en bij elkaar. Daarom werken we dichtbij. En dat betekent op de afdeling, bij de cliënten, maar ook: naast de specialisten, zorgverleners en beslissers. Dat doen we vanuit een open, transparante en actieve houding. We weten altijd wat er speelt. Hartstikke belangrijk, want alleen op deze manier kun je samen de zorg verbeteren.

Het medicatieproces

Wij bewaken het medicatieproces door onze actieve rol in de beheersing van de geneesmiddelenkosten. Daarnaast bieden we ondersteuning bij het implementeren van het geneesmiddelbeleid en andere (ICT) ontwikkelingen. Natuurlijk altijd volgens de eisen van de IGJ.

Budgetbewaking

We bewaken het budget en voorzien u van periodieke (management)informatie. We signaleren voorschriften buiten het formularium en adviseren de voorschrijver in het maken van een keuze binnen het formularium. Wij vertellen u graag alles over het gebruik van zeer dure medicatie. Hierbij kunt aanspraak maken op de 700-euro-beleidsregel.

Expertise

Vanzelfsprekend beschikken we over een enorme dosis kennis, ervaring en expertise in de meest brede zin van ons vakgebied. Dat geldt ook voor onze betrokkenheid, inzet en energie. Maar ons hart ligt bij de instellingsfarmacie. Onze apothekers hebben zich op dit gebied aanvullend gespecialiseerd. Onze assistenten en medewerkers zijn KAOF-geregistreerd. Kortom: wij zijn een gesprekspartner op het juiste niveau.