Apotheek FarmaZorg Breda, Specialist in Instellingsfarmacie

Wie het grote moderne pand van apotheek Brabantpark binnenloopt, ziet ook de ruimte naast deze openbare apotheek. Je vangt een glimp op van één van de grootste instellingsapotheken van Noord-Brabant: Apotheek FarmaZorg Breda. Wij spraken apothekers Martin Woltermann, Ivo Witte en Anke Bartels over instellingsfarmacie.

Een instellingsapotheek?

“Daar gaat een verhaal aan vooraf”, zo begint Martin te vertellen. “Bewoners in een instelling krijgen hun medicijnen vaak via een medicatierol. De afgelopen tien jaar zijn de instellingen steeds grootschaliger geworden, de eisen steeds strenger en met meer druk op de kosten. Het leveren van farmaceutische zorg aan deze grote, intra- en extramurale instellingen met meerdere locaties vraagt om een andere organisatie en samenwerking dan we gewend waren.” Al sinds 2009 verzorgt het apotheekteam van Martin de farmacie voor onder andere zorginstelling Thebe West-Brabant. Hij herinnert zich dat in dezelfde tijd diverse instellingen de medicatie nog zelf uitzetten, niet zelden zonder toezicht van een apotheker. “Ons bekroop al snel het gevoel: dit kan slimmer.”

Zo werd FarmaZorg Breda in 2013 geboren. Vanuit één locatie voeren ze alle ‘instellingswerkzaamheden’ uit van alle apotheken van Apotheekgroep Breda. “Nog geen zes jaar en al weer een nieuwe locatie verder, zijn we een gespecialiseerde instellingsapotheek die medicatie levert aan alle soorten instellingen. We leveren niet zomaar medicijnen, we leveren een concept: zorg van A tot Z.”

Lees het gehele artikel in het magazine van Mosadex.

Gerelateerde berichten

Raamovereenkomst thuiszorg en apotheek

Raamovereenkomst thuiszorg en apotheek Op initiatief van diverse thuiszorgorganisaties en de Apothekersvereniging Midden en West-brabant is een raamovereenkomst getekend, waarin beide zorgdisciplines verklaren te werken volgens de richtlijnen uit de

Lees verder »