Omgaan met lege medicatiezakjes

Medicatie wordt zoveel als mogelijk aangeleverd in een GDS verpakking. Op de medicatiezakjes wordt naast de naam, afdeling en geboortedatum van de patiënt ook de medicatie vermeld. Er dient daarom zorgvuldig met de zakjes omgegaan te worden en na gebruik dienen de lege zakjes op een AVG verantwoorde wijze afgevoerd te worden.

Afvoeren van lege medicatiezakjes

De lege zakjes kunnen bij het restafval (of plastic, als dat gescheiden wordt opgehaald).

Bij het weggooien van de zakjes dienen de gegevens van de cliënt en de medicatiegegevens van elkaar gescheiden te zijn.
Dit kan door het zakje doormidden te knippen/scheuren, waarbij de naam van de patiënt en de medicatie van elkaar gescheiden worde