Klachtenregeling

Apotheek FarmaZorg Breda hecht veel waarde aan tevreden patiënten en relaties.

We werken voortdurend aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Waar gewerkt wordt kunnen echter fouten of misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk is, zoeken wij samen met u naar een passende oplossing.

Telefonisch melden.

In veel gevallen kan een klacht het beste tijdens een goed gesprek worden opgelost. Wilt u een klacht melden, dan verzoeken wij u om eerst telefonisch contact op te nemen met de apotheker voor een overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Formele schriftelijke procedure.

Is het niet gelukt om in een gesprek uw klacht te verhelpen, of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan door het formulier op onze contactpagina in te vullen of door een brief te sturen. De apotheker zal afhankelijk van uw bericht contact met u opnemen of uw mail beantwoorden.

Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u contact opnemen met de directie van ApotheekGroep Breda, via het mailadres: klachten@apotheekgroepbreda.nl

Heeft het contact met de directie ook niet geleid tot een oplossing, dan kunt u zich wenden tot klachtenregeling via de beroepsgroep KNMP.

Farmazorg Breda

Hooghout 65
4817EA Breda

KvK: 52840573
Siilo: Farmazorg Breda

T (076) 565 50 00
F farmazorg@zorgmail.nl (veilige mail)
E info@farmazorgbreda.nl