Opiaten

Werkinstructie bewaren en beheren opiaten

Registratie

De registratie van opiaten die door Apotheek FarmaZorg Breda geleverd worden kan volledig digitaal of middels een registratie op papier. De digitale registratie is mogelijk als uw organisatie gebruik maakt van Medimo. Kiest u ervoor om de registratie via papier te laten verlopen. Dan wordt er bij elke levering van een opiaat een ontvangstbewijs (in duplo) en een verantwoordingskaart meegeleverd. Een exemplaar van het ontvangstbewijs dient getekend retour apotheek te gaan, het andere exemplaar is voor de eigen administratie op de afdeling. De verantwoordingskaart wordt gedurende het gebruik van de medicatie ingevuld en uiteindelijk retour apotheek gedaan.

 1. Opiatenverantwoordingskaart

Het doel van deze werkwijze is het voorkomen en kunnen traceren van oneigenlijk gebruik van opiaten. Op de opiatenverantwoordingskaart (opiatenkaart) wordt de aanwezige voorraad opiaten verantwoord. De apotheek levert de kaart mee bij elke levering van opiaten. De opiatenkaart en het doosje met opiaten hebben hetzelfde unieke nummer, en horen bij elkaar. In onderstaand voorbeeld etiket is het unieke nummer omcirkeld. Dit nummer wordt ook vermeld op de opiatenkaart.

Deze werkinstructie geldt alleen voor opiaten buiten de medicatierol.

 1. Ontvangst

Bij ontvangst van opiaten worden 2 ontvangstbrieven meegeleverd. Controleer of het geneesmiddel en het aantal op de ontvangstbrief overeenkomt met de levering. Kloppen alle gegevens? Teken de ontvangstbrief en stuur deze binnen 7 werkdagen terug naar Apotheek FarmaZorg. Dit kan per fax, e-mail, of via het postbakje in de medicijnruimte. De kopie is voor eigen administratie.

Kloppen de gegevens niet, neem dan z.s.m. contact op met Apotheek FarmaZorg.

 1. Bewaren

Opiaten worden bewaard achter dubbel slot. Dus in een afsloten kast, die zich in een afgesloten ruimte bevindt. Bewaar de opiatenkaart bij de verpakking met opiaten in het doorzichtige minigripzakje waarin het opiaat geleverd is.

 1. Voorraadbeheer

Elke keer als er een opiaat uit de verpakking gehaald wordt, wordt dat geregistreerd op de opiatenkaart.

 • Vul de datum in
 • Tel hoeveel stuks er nog in het doosje aanwezig zijn
 • Controleer of dit aantal klopt met het getal in de kolom ‘aantal in voorraad’ op de laatste ingevulde regel
  • Ja: de voorraad klopt, je kan verder met de volgende stap.
  • Nee: de voorraad klopt niet, vul het formulier ‘opiaat vermist’ in en volg de bijbehorende instructie.
 • Haal het benodigde opiaat uit de verpakking
 • Vul in de kolom ‘aantal over’ het aantal stuks in dat over blijft in de verpakking
 • Zet je paraaf in de laatste kolom.

De opiatenkaart wordt ingevuld per 1 stuk. Dus als je 2 stuks tegelijk moet pakken vul je 2 regels in. Het aantal regels op de opiatenkaart komt overeen met het aantal stuks opiaat dat geleverd is.

 1. Retour sturen

De opiatenkaart wordt teruggestuurd naar Apotheek FarmaZorg als de kaart vol is, of het opiaat niet langer gebruikt. In het laatste geval stuur je ook de overgebleven opiaten mee retour. Vul het onderdeel ‘retour’ in onderaan op de opiatenkaart.

 • Vul de datum in
 • Vul het aantal retour in (vul 0 in als er geen opiaten retour gestuurd worden, doosje is op)
 • Zet je paraaf
 • In geval van retour opiaten: doe de kaart samen met de overgebleven opiaten in een zak en doe deze in de mediatieretourbox.
 • Indien er geen opiaten retour gestuurd worden, dient de kaart via het postvakje van de apotheek retour gestuurd te worden.

Apotheek FarmaZorg controleert de retour gekomen opiatenkaarten en bijbehorende opiaten.

Formulier opiaten vermist

Hier kunt u het formulier opiaten vermist downloaden.

Formulier opiaten vemist