Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de zorg en binnen onze apotheek

VTGM: een waardevolle rollercoaster

Corona, we kunnen het allemaal missen als kiespijn. Toch zijn apothekers Ivo Witte en Anke Bartels het eens: de ervaring bij het vaccinatieprogramma hadden ze níet willen missen! Ze moeten er wel nog even van bijkomen want de afgelopen weken waren een rollercoaster. Niet één maar zeven instellingen en GGD West-Brabant deden een verzoek op het apotheekteam. Om de kwaliteit te bewaken, inhoudelijk advies te geven, praktische voorbereiding te doen, scholing te verzorgen én ter plekke vaccins op te trekken voor honderden bewoners.

Als je als apotheek gespecialiseerd bent in instellingsfarmacie, is de stap naar ondersteunen bij het vaccinatieprogramma natuurlijk klein. Ivo en Anke zijn vanaf dag 1 betrokken bij het vaccineren tegen Covid-19 van o.a. de bewoners van zeven instellingen die zij beleveren met de rolmedicatie. Ze werken bij Apotheek FarmaZorg in Breda, de instellingsapotheek van Apothekersgroep Breda.

Bron: https://mosadexgroep.nl/actueel/vtgm-een-waardevolle-rollercoaster

Apotheker Witte: "Meehelpen bij vaccineren geeft ons apothekersvak een positieve boost"

Apothekers en hun teams hebben bij uitstek de vaardigheden om COVID-19- vaccins gereed te maken voor injectie. “We roepen apothekers op om hun diensten aan te bieden bij instellingen om zo de vaccinatiecampagne goed te laten verlopen”, zegt instellingsapotheker Ivo Witte, werkzaam bij Apotheek FarmaZorg in Breda, een instellingsapotheek die toezicht houdt op diverse intra- en extramurale zorginstellingen. Samen met collega-instellingsapotheker Anke Bartels vertelt hij over de rol die apotheken kunnen spelen bij vaccinatie.

Bron: www.doq.nl
Redactie: Marc de Leeuw

West-Brabantse apothekers helpen bij coronavaccinatie

BREDA - West-Brabantse apothekers schieten zorginstellingen en GGD te hulp bij de vaccinatiecampagne. Ze helpen bij het klaarmaken van de vaccins tegen het coronavirus, wat een specialistische vaardigheid is.

Bron: BN DeStem - Gerlach Hochtenbach

Covid-19 vaccinatie

Maandag 18 januari is gestart met het vaccineren met het Corona-vaccin bij verpleeghuisbewoners. De bewaarconditie van het BioNtech/Pfizer-vaccin vraagt om een deskundige en doordachte logistieke planning. Het vaccin wordt doorgaans op één locatie van een instelling geleverd en dient door de instelling zelf gedistibueerd te worden naar andere locaties die tot de betreffende instelling behoren. De logistiek hiervan wordt extra bemoeilijkt doordat het een vereiste is dat er een arts op locatie aanwezig is tijdens het vaccineren én de korte houdbaarheid van het ontdooide vaccin.

TOP Instellingsapotheken verenigd

Het hoogste niveau apothekerszorg voor (zorg)instellingen. Om samen te werken, te leren van elkaar en best practices te delen. TOP Instellingsapotheek is een nieuw initiatief van specialisten instellingsfarmacie. Zorginhoudelijk regionaal/lokaal georganiseerd en logistiek landelijk gefaciliteerd. Met steeds het professionele zorgoog gericht op het welzijn van cliënten in (zorg)instellingen.

 

De apotheek in Corona-tijd

In deze coronaperiode wordt van iedereen gevraagd zich aan te passen om zo de verspreiding te beperken. Ook in de apotheek worden maatregelen getroffen om de klanten én het personeel te beschermen. Maar hoe organiseer je dit als het vanwege de werkzaamheden niet altijd mogelijk is om 1,5 meter afstand van elkaar te houden?

Apotheek FarmaZorg Breda, Specialist in Instellingsfarmacie

Wie het grote moderne pand van apotheek Brabantpark binnenloopt, ziet ook de ruimte naast deze openbare apotheek. Je vangt een glimp op van één van de grootste instellingsapotheken van Noord-Brabant: Apotheek FarmaZorg Breda. Wij spraken apothekers Martin Woltermann, Ivo Witte en Anke Bartels over instellingsfarmacie.

Laad meer berichten