Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de zorg en binnen onze apotheek

Apotheek FarmaZorg Breda, Specialist in Instellingsfarmacie

Wie het grote moderne pand van apotheek Brabantpark binnenloopt, ziet ook de ruimte naast deze openbare apotheek. Je vangt een glimp op van één van de grootste instellingsapotheken van Noord-Brabant: Apotheek FarmaZorg Breda. Wij spraken apothekers Martin Woltermann, Ivo Witte en Anke Bartels over instellingsfarmacie.

Apotheek FarmaZorg Breda en zorginstelling Thebe gaan partnerschap aan

Onlangs tekenden Martin Woltermann, eigenaar van FarmaZorg Breda en Service Apotheek en Olga van Rijn, Manager Behandeling & Expertisecentrum van Thebe en verantwoordelijk voor het geneesmiddelenbeleid, een samenwerkingscontract. Zorginstelling Thebe verkoos FarmaZorg in Breda tot haar leverancier van geneesmiddelenzorg voor de locaties van Thebe in West- en Midden-Brabant.

Veiligheid voorop!

Veiligheid staat voorop. Dat geldt niet alleen voor uw medicijngebruik, maar ook in de manier van communiceren tussen zorgverleners/-medewerkers.

 

Stuur eens een kaartje

Dankzij Lydia's ludieke actie hebben de bewoners van drie locaties van Thebe zo'n 1420 kaarten ontvangen. Lydia Verheijen, manager bij zorgorganisatie Thebe, riep haar kennissen op eens een kaartje te sturen naar een oudere. In ruil daarvoor loopt zij de Singelloop, met een postzegel op haar hoofd. Ook de medewerkers van Apotheek FarmaZorg Breda hebben aan deze oproep gehoor gegeven. "We begonnen onze personeelsborrel met het schrijven van zo'n 150 kaarten. Een erg leuk gebaar en idee van Lydia, daar werken we graag aan mee."

Buurtzorg Breda gaat digitaal aftekenen

Buurtzorg Breda gaat over op digitaal aftekenen van de medicatie toedienlijsten. Hierdoor wordt de medicatieveiligheid voor cliënten in de thuiszorg verhoogd. Apotheek FarmaZorg Breda heeft behoorlijk wat expertise op het gebied van elektronisch toedienregistratie en biedt Buurtzorg Breda ondersteuning bij de implementatie.

Raamovereenkomst thuiszorg en apotheek

Op initiatief van diverse thuiszorgorganisaties en de Apothekersvereniging Midden en West-brabant is een raamovereenkomst getekend, waarin beide zorgdisciplines verklaren te werken volgens de richtlijnen uit de veilige principes in de medicatieketen. Hiermee wordt een stap voorwaards gezet in de medicatieveiligheid in de thuiszorg.

Amarant kiest voor Apotheek FarmaZorg Breda

Stichting Amarant en Apotheek FarmaZorg Breda tekenen voor intensieve samenwerking. Apotheek FarmaZorg Breda gaat hierdoor de farmaceutische zorg leveren aan cliënten van Amarant in de regio Breda tot Bergen-op-Zoom.